Για κάποιον, απροσδιόριστο, λόγο "εξαφανίσθηκαν" από το Sporty Gate όλα τα links των αθλητικών ιστολογίων. Θα γίνει προσπάθεια να "περαστούν" εκ' νέου. Όσοι θέλετε να δείτε το blog ή την ιστοσελίδα σας στο S.G. παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε να το αναφέρετε...